Info Kalaportaal.ee-s kasutatavate materjalide kohta / Information about the media and materials used in Kalaportaal.ee.

Piltmaterjalide allikad on järgmised / For the images the following sources are used:

1) http://www.photos8.com (http://www.photos8.com/license.html) by Sam Mugraby. Hereby links for the Photos8 pictures used in Rokstories module:

http://www.photos8.com/fishing_wire-wallpapers.html  
http://www.photos8.com/fishermen_heaven_sky-wallpapers.html

All photos are the copyrighted works of Sam Mugraby (Photos8.com). The photos are allowed to use free of charge if they meet the terms and conditions of Photos8.com.

Kõik Photos9.com kasutatud fotod kuuluvad Sam Mugraby'ile ja neid võib kasutada tasuta, kui on täidetud tema poolt esitatud tingimused ja nõudmised.

2) http://www.flickr.com/ From Flickr only Attribution License or Attribution-NoDerivs License pictures are used (more info: http://www.meetarpit.com/understanding-copyright-on-flickr/ )

These are the Flickr.com photos used in Rokstories module:

http://www.flickr.com/photos/mikaelmiettinen/3658023878 by Mikael Miettinen

http://www.flickr.com/photos/roymontgomery/3233863843 by Roy Montgomery

http://www.flickr.com/photos/kasperbs/2884827916 by Kasper Sorensen

http://www.flickr.com/photos/kasperbs/2882094154 by Kasper Sorensen

http://www.flickr.com/photos/kasperbs/2830896032/ by Kasper Sorensen

http://www.flickr.com/photos/juhoholmi/3535289559 by Juho Holmi

http://www.flickr.com/photos/jamesjordan/2755806292 by James Jordan

http://www.flickr.com/photos/jingleslenobel/4506534996 by Johan J.Ingles-Le Nobel

http://www.flickr.com/photos/payalnic/4249584642/ by payalnic (  Vladimir Fedotov)

Thank you for the great photos!

Flickr.com 'st on kasutatud on vaid piltmaterjali, mis vastab Attribution License or Attribution-NoDerivs License tingimustele(rohkem infot: http://www.meetarpit.com/understanding-copyright-on-flickr/ )

3) The source for rest of the image material is http://photobucket.com (terms: http://photobucket.com/terms). Terms for the members of Photobucket: By displaying or publishing ("posting") any Content on or through the Photobucket Services, you hereby grant to Photobucket and other users a non-exclusive, fully paid and royalty-free, worldwide, limited license to use, modify, delete from, add to, publicly perform, publicly display, reproduce and translate such Content, including without limitation distributing part or all of the Site in any media formats through any media channels, except Content marked "private" will not be distributed outside the Photobucket Services. 
Also, for some images, licenced & paied materials from photobanks are used. 

Ülejäänud fotomaterjali allikaks on http://photobucket.com, kus iga kasutaja kinnitab piltide üleslaadimisega Photobucket'i üldreegleid, et kõik teised kasutajad võivad üleslaetud materjali kasutada enda otstarbeks ilma piiranguteta. Samuti on mõnede fotode ja graafika kasutatud tasulisi fotopankasid.

Info muude Kalaportaalis kasutatavate materjalide kohta: 

  • Eesti kaardi mooduli kasutamine on kooskõlastatud AS EOMAPiga (http://www.eomap.ee/
  • Eesti jõgede tabelites on info pärit A. Järvekülje teosest Eesti Jõed, Tartu 2001 [andmete ja faktide kasutamisel on lähtutud Autoriõiguse seadusest (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13246706)]. Kalaportaal hindab kõrgelt autori A. Järvekülje tehtud tööd suurteose loomisel.
  • Eesti järvede tabelites on info pärit A. Mäemetsa teosest Eesti NSV järved ja nende kaitse, 1977 [andmete ja faktide kasutamisel on lähtutud Autoriõiguse seadusest (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13246706)]. Kalaportaal hindab kõrgelt autori A. Mäemetsa väga põhjalikku uurimustööd Eesti järvede vallas.

  • TV3 saate "Kalamehejutud" materjalide kasutamine on kooskõlastatud AS TV3-ga.

 

Kuigi Kalaportaal teeb omalt poolt kõik võimaliku, et käesoleval koduleheküljel sisalduv informatsioon oleks täpne ja täielik, ei garanteeri Kalaportaal informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. 

Kalaportaal on autorikaitse objekt ning selle loojad tuletavad meelde, et sellel veebilehel leiduvat teavet tohib vaadata või alla laadida ainult isikliku kasutamise ja mitte ärilistel eesmärkidel. Materjalide kasutamine ärilisel eesmärgil võib toimuda üksnes Kalaportaal eelneval nõusolekul ja kokkulepitud tingimustel. Juhul, kui soovite taotleda nõusolekut materjalide kasutamiseks muul viisil, kui vaba kasutuse piires vastavalt autoriõiguse seaduses sätestatud tingimustele, siis palume pöörduda e-posti aadressile: info@kalaportaal.ee

Kalaportaalil on piiramatu õigus materjale kontrollida, kustutada, muuta ja täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kalaportaal.ee kuulub ettevõttele Big Fish OÜ

Kalaportaal.ee / Big Fish OÜ 2013