showcase riba kalamehed

Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !

Hiiumaa vesikonna jõed

 

Jõgi

Kalad

Lisainfo

Vaemla jõgi Katsepüükidel haug, ahven, särg, luukarits, ogalik  Suhteliselt kalarikas jõgi. Kalastiku koosseisu poolest on Vaemla jõe keskjooks haugi-särje jõe tüüpi ja alamjooks haugi-särje-ahvena jõe tüüpi. 
Luguse jõgi Katsepüükidel haug ja ogalik Kohalike looduskaitsetöötajate sõnul (1995) tulevad jõkke kudema ka ahven, särg ja säinas.
Jausa oja Katsepüükidel haug ja ogalik Katsepüükide ajal (1995) puudus ojal oluline kalanduslik väärtus, mis võis olla ka tingitud samal aastal läbi viidud süvendustöödest.
Vanajõgi Katsepüükidel jõeforell

Jõeforelli elupaigana väärtuslik jõgi, ilmselt käib Vanajões kudemas ka meriforell

NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Poama oja Katsepüügil haug

Oja kalanduslik väärtus on ebaselge, erinevatel andmetel käivad seal merest kudemas meriforell ja särg.

NB! Oja on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid:

1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga;

2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga.
Armioja Katsepüügil haug, särg, luts, ahven Katsepüükide ajal üks Hiiumaa kala- ja liigirikkamatest vooluveekogudest, kohalike looduskaitsetöötajate sõnul tulevad kevadeti ojja kudema ka haug, särg ja säinas.
Pihla oja Katsepüükidel haug, kiisk, ahven Puudub oluline kalanduslik väärtus, seda põhiliselt suvise veevaesuse tõttu.
Kidaste oja Katsepüükidel kala ei saadud Puudub oluline kalanduslik väärtus
Nuutri jõgi Katsepüükidel jõeforell, luukarits, ogalik  
Suuremõisa jõgi Katsepüükidel ahven, haug, luts Kalanduslikult on Suuremõisa jõe alamjooks ahvena-haugijõe tüüpi.

Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001

Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.

Kalaportaal, 2013.