Kalastusluba


Kala püütakse kalapüügiõiguse alusel. Kalapüügiõigus on tasuta või tasuline. Tasulise kalapüügiõiguse saamiseks tuleb osta kalastusluba.

Harrastuskalapüügi võib Eestis jagada tinglikult kolmeks:


1. Ühe lihtkäsiõngega püük on tasuta ning lubatud kõigile.
Selleks pole vaja eraldi luba ega dokumenti, järgima peab vaid kehtivaid kalapüügieeskirju ja muid Eesti vabariigis kehtivaid seadusi. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.


2
. Kes tahab kasutada teisi sportlikke püügivahendeid, see peab lunastama üle riigi kehtiva kalapüügi loa. Seda saab teha internetis aadressil www.pilet.ee või mobiilimaksega (link), kusjuures kalapüügiõigust tõendab panga makse väljatrükk koos isikut tõendava dokumendiga või mobiilimakse puhul vaid isikut tõendav dokument.
Alates 1. juulist 2011 on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument ning maksekorralduse väljatrükki enam kalapüügil kaasas olema ei pea.

Käsimüügipunktides saab harrastuspüügiõigust soetada Tallinna Linnavalitsuses ID-pileti infoletis ja Eesti Posti müügipunktides (nimekiri müügipunktidest). Kalapüügiõigust tõendavaks dokumendiks on väljastatav müügikviitung koos isikut tõendava dokumendiga.

Kalastusluba annab õiguse kalastada järgmiste kalapüügiseaduses toodud vahenditega (lubatud kuni kolm sama- või eriliigilist püügivahendit): rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng (tohib kasutada merel), harpuunpüss ja harpuun.

Harrastuspüügi õiguse tasud on järgmised:

1)  1 päev - 1 EUR;
2)  7 päeva (1 nädal) - 3 EUR;
3)  182 päeva (pool aastat) - 13 EUR;
4)  365 päeva (aasta) -  20 EUR.

Ostetud kalapüügi luba kehtib selle kehtivusaja lõpuni. Näiteks 31.12.2014 kuupäeval kell 10:00 ostetud aastane luba kehtib 30.12.2015 kella 10:00-ni.

Kui sul on olemas krediitkaart, saad kalastusloa ka telefoni teel helistades numbrile 11800 (kõne hind 0,74 eurot minut). Teenus töötab 24h ööpäevas ning on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles.
 
Kalapüügi loa tasu EI PEA MAKSMA ( välja arvatud „Kalapüügiseaduse“ § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel):
•    eelkooliealised lapsed;
•    alla 16 aastased õpilased;
•    pensionärid;
•    õigusvastaselt represseeritud isikud;
•    puuduva töövõimega isikud;
•    puuetega isikud.

Nimetatud isikutel, v.a eelkooliealised lapsed, peab harrastuspüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:
•    õpilaspilet;
•    pensionitunnistus;
•    represseeritu tunnistus;
•    osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument;
•    puude raskusastet tõendav dokument.

 

3. Kolmanda taseme õiguste jaoks on lisaks vaja kalastuskaarti (vt. kalastuskaart ja selle eest tasumine), mille väljastab Keskkonnaamet. Kalastuskaardid reguleerivad kindla püügivahendi kasutamist, et vältida ülepüügiga kalavarude kahjustamist.
 
 
Allikas: Keskkonnaministeerium
Viimati muudetud: 12.01.2017