showcase riba kalamehed

Kalade alammõõdud

kalade-alamõõdu-joonis

L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui L on võrdne alammõõduga või ületab seda.

 

Alammõõtude tabel

KalaliikVeeala, kus alammõõt kehtibL, cm
Lõhe kõigis veekogudes 60
Meriforell  kõigis veekogudes 50
Jõeforell kõigis veekogudes  36
Rääbis  kõigis veekogudes 12
Siig Peipsi, Lämmi - ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes 40
meres ja sinna suubuvates jõgedes 35
Kammeljas  kõigis veekogudes 30
Haug  kõigis veekogudes 50
Angerjas meres 35
Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Emajões 55
teistes siseveekogudes 50
Säinas meres ja sinna suubuvates jõgedes 38
Linask  kõigis veekogudes 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 35
Vimb  kõigis veekogudes 30
Luts  kõigis veekogudes 40
Koha Võrtsjärves 51
ülejäänud veekogudes, sh meres 46
Lest alapiirkonnas 28 21
alapiirkondades 29 ja 32 18
Jõevähk1  kõigis veekogudes  11
Ahven meres 21

 

1 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).

 

Viimati muudetud: 01.01.2024

Allikas: Kalapüügieeskiri